4. Kategorie

Przypisywanie wpisów do kategorii pozwoli zachować na stronie ład i umożliwi filtrowanie zawartości według stworzonych kategorii. Aby móc dodać wpis do kategorii, należy przejść do trybu edycji wpisu. W kolumnie po prawej stronie znajduje się blok o nazwie „Kategoria”. W bloku tym wyświetla się lista istniejących kategorii. Aby przypisać dany wpis do kategorii wystarczy zaznaczyć odpowiednie pole wyboru przy wybranej kategorii.
Wpis można przypisać do więcej niż jednej kategorii, wystarczy zaznaczyć kolejne pole wyboru. Jeżeli na liście nie ma kategorii odpowiadającej zawartości stworzonego wpisu, można utworzyć kolejną kategorię. W tym celu wystarczy w bloku „Kategorie” kliknąć na odnośnik „+ Dodaj nową kategorię”. Po kliknięci pojawi się puste pole tekstowe. Należy w nim wpisać nazwę nowej kategorii. Można też z listy rozwijalnej wyświetlonej pod spodem, wybrać kategorię nadrzędną. Pozwoli to na stworzenie hierarchicznej struktury kategorii.
Po podaniu nazwy nowej kategorii i ewentualnym przypisaniu do kategorii nadrzędnej, kliknąć przycisk „Dodaj nową kategorię”.

Nowe kategorie można też dodawać i wyświetlać z poziomu menu pionowego po lewej stronie. Wystarczy najechać lub kliknąć na pozycję „wpisy”, a następnie kliknąć na pozycję „kategorie”.
Po kliknięciu po lewej stronie wyświetlą się pola nazwa (nazwa nowej kategorii), oraz „uproszczona nazwa”. Uproszczona nazwa, to ciąg znaków jaki wyświetli się w pasku adresu w momencie gdy zostanie wywołane polecenie wyświetlenia zawartości danej kategorii (czyli wyświetlenia listy wpisów przypisanych do danej kategorii). Warto żeby „nazwa skrócona” rzeczywiście była jak najkrótsza żeby niepotrzebnie nie komplikowała ścieżki dostępu. Rozwijana lista „Rodzic”, to ta sama lista, która w edycji nazywa się „kategoria nadrzędna”. Pole „opis” jest nieobowiązkowe, ale warto je wypełnić.
Po prawej stronie wyświetla się lista utworzonych kategorii wraz z opisem i liczbą informującą ile wpisów jest przypisanych do tej kategorii. Kliknięcie na tytule kategorii spowoduje przejście do trybu edycji danej kategorii, w którym można edytować wszystkie opcje, które wypełniane są podczas tworzenia kategorii.
Po najechaniu na wiersz z daną kategorią pod nazwą kategorii wyświetlają się dodatkowe opcje:
-Edytuj. działa tak samo jak kliknięcie na nazwę kategorii
-Szybka edycja. Pozwala zmienić nazwę i uproszczoną nazwę kategorii
-Zobacz. Powoduje wyświetlenie listy wpisów, które są przypisane do danej kategorii. Skopiowanie adresu z paska adresu pozwoli na przykład na utworzenie pozycji w menu, która wyświetli listę wpisów (aktualności) z danej kategorii

Możliwość komentowania jest wyłączona.