5. Zarządzanie komentarzami

System domyślnie pozostawia możliwość dodawania komentarzy do treści zamieszczonych na stronie. Komentarzami można zarządzać. Jeżeli pojawią się jakieś nowe komentarze do treści, to w menu pionowym po lewej stronie, w pozycji komentarze wyświetli się koło z wpisaną liczbą nowych komentarzy. Oprócz tego pojawia się też w górnym poziomym menu przy ikonce dymku liczba określająca liczbę nowych komentarzy. Dodatkowo na adres poczty elektronicznej właściciela strony zostaje wysłana informacja o nowym komentarzu z odnośnikami do niego. Po kliknięciu którejkolwiek z tych pozycji w menu, wyświetlona zostanie tabela z listą komentarzy. Nowe, nierozpatrzone komentarze oznaczone są innym kolorem niż pozostałe. Tabela składa się z kolumn
-„Autor”: wyświetla nazwę autora, adres strony (jeśli podany) oraz adres IP
-„Komentarz” :wyświetla kilka pierwszych wyrazów komentarza
-„W odpowiedzi na” wyświetla tytuł strony lub wpisu którego dotyczy komentarz oraz łączną liczbę komentarzy i odnośnik do wpisu lub strony
Po najechaniu na wiersz komentarza wyświetlają się dodatkowe opcje:
-Odrzuć
-Odpowiedz
-Szybka edycja: pozwala edytować wszystkie pola komentarza (podpis, email, url, treść) bez opuszczania strony
-Edytuj – otwiera pełne okno edycji w osobnej zakładce
-Oznacz jako spam
-Kosz
Podczas, gdy jest otwarta pozycja menu „komentarze”, u góry strony wyświetla się wysuwana zakładka „opcje ekranu”. Po jej kliknięciu rozwinie się karta która pozwoli zdecydować, czy mają być wyświetlane kolumny „autor” i „w odpowiedzi na” oraz określić ilość wyświetlanych na stronie komentarzy.
Dodatkowo dużo opcji dotyczących komentarzy znajduje się w pionowym menu po lewej stronie, w zakładce ustawienia -> Dyskusja.
Grupa „Domyślne ustawienia nowych artykułów”
Jest to grupa zawierająca zaawansowane ustawienia dotyczące łączności z innymi stronami blogów. Zaleca się pozostawienie domyślnych wartości.
Grupa „Pozostałe ustawienia komentarzy”
1 wymuszenie podpisu autora komentarza
2 można ograniczyć pisanie komentarzy tylko do zalogowanych użytkowników
3 Ograniczenie nakładające swego rodzaju termin ważności dla wpisów kiedy mogą być edytowane
4 ustawienie głębokości zagnieżdżania odpowiedzi na komentarze
5 możliwość włączenia stronicowania komentarzy
6 ustawienie sortowania komentarzy
Grupy „Wyślij mi e-maila za każdym razem, kiedy”, „Nim komentarz pojawi się na blogu” oraz „Moderacja komentarzy” zawierają opcje o sposobie powiadamiania o nowych komentarzach i automatycznym dopuszczeniu do publikacji lub pozostawieniu do moderacji.
Opcja „czarna lista” pozwala ustawić listę słów zabronionych, których wykorzystanie w komentarzu automatycznie spowoduje nie dopuszczenie do jego publikacji.

Możliwość komentowania jest wyłączona.