6. Dodawanie odnośników

Można stworzyć listę odnośników zarówno do stron wewnętrznych jak i zewnętrznych. Aby utworzyć nowy odnośnik należy z menu pionowego wybrać pozycję „odnośniki”. Po kliknięciu ukażą się dodatkowe pozycje, a na ekranie głównym wyświetlona zostanie tabela z listą odnośników.
Tabela składa się z kolumn:
– Nazwa: widoczny tekst klikalny
– Adres URL: adres na jaki prowadzi odnośnik
– Kategorie: odnośniki, podobnie jak wpisy mogą być przypisywane do kategorii
– Relacje: jest to sposób na odzwierciedlenie relacji między ludźmi przy użyciu hiperłączy
– Widoczny: inaczej, czy odnośnik jest opublikowany, czy ukryty
– Ocena

Odnośniki można później wyświetlić na stronie jako blok w bocznej pionowej kolumnie.

Możliwość komentowania jest wyłączona.