7. Budowanie menu

Aby utworzyć menu boczne, trzeba wybrać z bocznego menu pozycję „Wygląd” -> „menu”. Wyświetli się strona konstrukcyjna menu. Każdy z bloków wyświetlonych na tej stronie po lewej może być elementem składowym menu. Tak więc możemy wykorzystać na przykład dodane wpisy, utworzyć nowe odnośniki, lub wyświetlić tytuły z danej kategorii. W pierwszej kolejności należy jednak podać nazwę nowego menu i kliknąć „zapisz menu”. Od tego momentu aktywne stają się wspomniane wcześniej bloki.
– aby dodać odnośnik do menu, należy w bloku „własne odnośniki” w polu „Adres URL” wpisać pełny adres na który ma kierować odnośnik.
– aby dodać nową pozycję na zasadzie podstrony można wykorzystać wpisy. W bloku „wpisy” wystarczy zaznaczyć pola wyboru przy odpowiednich wpisach i kliknąć „dodaj do menu”
– aby do menu dodać stronę wystarczy zaznaczyć pola wyboru przy odpowiednich wpisach i kliknąć „dodaj do menu”
– do menu można dodać też tytuł kategorri, którego kliknięcie wyświetli odwiedzającym listę wpisów w danej kategorii.
Wszystkie elementy, które zostały dodane do menu wyświetlą się po prawej stronie w formie listy. Jeżeli zaistnieje potrzeba zmiany kolejności tych elementów, wystarczy „chwycić” myszką dany element i przeciągnąć go we właściwe miejsce w menu. Można też tworzyć strukturę drzewiastą menu. Jeżeli jakiś element ma być ulokowany jako element podrzędny innego, wystarczy przeciągnąć go poniżej pozycji względem której ma być elementem podrzędnym, a następnie lekko pociągnąć w prawo, tak aby był lekko cofnięty względem elementu nadrzędnego.
Jeżeli w bloku „Położenia motywów” w liście rozwijalnej „Menu główne” zostawnie wybrane którekolwiek z utworzonych menu, to automatycznie stanie się ono menu głównym wyświetlanym w menu poziomym.
Po dokonaniu wszystkich zmian, należy klinąć „Zapisz menu”
Aby wyświetlić nowo utworzone menu na stronie, należy przejść do „Wygląd” -> „widgety”. Z ramki „Dostępne widgety” przeciągnąć blok „Własne menu” do ramki „Główny panel boczny”. Wyświetli się puste pole tekstowe, w którym należy nadać nazwę bloku z menu, oraz lista rozwijalna „Wybierz menu” z której trzeba wybrać menu które ma się wyświetlić. Po wykonaniu tych czynności kliknąć „Zapisz”.

Możliwość komentowania jest wyłączona.