8. Dodawanie użytkowników

Prowadzeniem strony i publikowaniem może zajmować się więcej osób niż tylko sam właściciel. Można stworzyć takie konta i nadać uprawnienia wielu osobom. Jest kilka poziomów uprawnień:

  • Administrator: użytkownik najwyższego poziomu z pełnymi uprawnieniami. Nie zalecane.
  • Redaktor: Użytkownik, który może pisać wpisy i je publikować, może także edytować i zarządzać wpisami stworzonymi przez innych.
  • Autor: użytkownik, który może pisać i edytować, ale tylko swoje treści.
  • Współpracownik: użytkownik, który może pisać i zarządzać własnymi wpisami, ale nie może ich opublikować. Jako jedyny użytkownik, nie może też wysyłać plików na serwer.
  • Subskrybent: osoba, która może jedynie czytać i otrzymywać wiadomości z newsletterów.

Aby dodać uzytkownika, należy z menu pionowego po lewej stronie wybrać opcję „Użytkownicy” -> „Dodaj nowego”.
Obszar „Dodaj użytkownika” jest przeznaczony na dodawanie użytkowników, którzy są pracownikami UKSW
– w polu „E-mail lub nazwa użytkownika” należy wpisć adres poczty elektroniczne, lub, nazwę użytkownika, np. j.kowalski
– z listy rozwijalnej „Rola” wybieramy jeden z omówionych wcześniej poziomów uprawnień.
– „Pomiń e-maila potwierdzającego” ta opcja pozwala zrezygnować z wysłania wiadomości do nowego użytkownika z informacją, że utworzono mu konto. Zaznaczenie tej opcji nie jest zalecane.
Po wypełnieniu powyższych danych kliknąć przycisk „Dodaj zarejestrowanego użytkownika”
Obszar „Dodaj nowego użytkownika” jest przeznaczony na dodawanie użytkowników, którzy nie są pracownikami UKSW.
– „Nazwa użytkownika” w tym miejscu należy nadać nazwę nowemu użytkownikowi
– „E-mail” w tym miejscu należy podać adres poczty elektronicznej nowego użytkownika
– z listy rozwijalnej „Rola” wybieramy jeden z omówionych wcześniej poziomów uprawnień.
– „Pomiń e-maila potwierdzającego” ta opcja pozwala zrezygnować z wysłania wiadomości do nowego użytkownika z informacją, że utworzono mu konto. Zaznaczenie tej opcji nie jest zalecane.
Po wypełnieniu powyższych danych kliknąć przycisk „Dodaj nowego użytkownika”
Listę użytkowników można wyświetlić kilkając w bocznym menu pozycję „Użytkownicy” -> „Wszyscy użytkownicy”. Informacje zostaną wyświetlone w tabeli. Tabela składa się z kolumn:
– Nazwa użytkownika: nazwa pod jaką użytkowni jest rozpoznawany w systemie
– Podpis: podpis widniejący pod tekstami
– E-mail: adres użytkownika
– Rola: przypisany poziom uprawnień
– Wpisy: ilość stworzonych wpisów. Po kliknięciu cyfry wyświetli się lista wpisów stworzonych przez użytkownika
po najechaniu na wiersz z informacjami o danym użytkowniku, pojawią się opcje „edycja” i „usuń”. Po kliknięciu „edycja” wyświetlone zostają szczegółowe informacje o danym użytkowniku:
– Twoja nazwa użytkownika: nieedytowalne
– Rola: tutaj można zmienić poziom uprawnień użytkownika
– Imię: imię użytkownika
– Nazwisko: nazwisko użytkownika
– Pseudonim: nieedytowalny
– Przedstawiaj mnie jako: podpis, który będzie pojawiał się pod treściami użytkownika. Jest możliwość wybrania jednego z kilku utworzonych na podstawie imienia i nazwiska.
– E-mail: adres poczty elektronicznej użytkownika
– Witryna internetowa: można tu podać adres strony internetowej użytkowniak
– Biografia: miejsce na notkę biograficzną użytkowniak
Po wprowadzeniu informacji o użytkowniku, kliknąć przycisk „zaktualizuj konto użytkownika”

Możliwość komentowania jest wyłączona.