9. Ustawienia

Ważnym elementem kokpitu jest dział „Ustawienia”
Dział jest podzielony na siedem zakresów:

Ogólne: W tym miejscu określa się podstawowe informacje i parametry witryny

 • „Tytuł witryny”: Tytuł witryny wyświetla się w nazwie okna przeglądarki i w polu nagłówkowym strony
 • „Tagline”: miejsce na krótki opis strony lub hasło strony
 • „E-mail Address „: adres poczty elektronicznej, który będzie widniał jako nadawca w wiadomościach wysyłanych przez stronę.
 • „Timezone”: Ustawienia strefy czasowej według której będą rejestrowane wszystkie działania na stronie
 • „Date Format”: wybór formatu wyświetlania daty. Można zdefiniować również własny format.
 • „Time Format”: analogicznie, wybór formatu godziny, możliwość zdefiniowania własnego.
 • „Week Starts On”: zdefiniowanie który dzień ma być pierwszym dniem tygodnia
 • „Site Language”: wybór języka w jakim ma działać silnik strony. Mozna przełączyć na polski

Pisanie:

 • „Rozmiar pola tekstowego”: ustawienie wysokości pola do wprowadzania treści.
 • „Formatowanie”: ustawienia dotyczące sposobu interpretacji html
 • „Domyślna kategoria wpisów”: ustawienie do której kategorii będą automatycznie trafiały nowe wpisy.
 • „Domyślny format wpisu”: ustawienia dotyczące domyślnego formatu nowotworzonej zawartości.
 • „Domyślna kategoria odnośników”: ustawienie do której kategorii będą automatycznie

trafiały nowe odnośniki.

 • „Press This”. Opcja niestety nie działa poprawnie.
 • „Zdalna publikacja”: narzędzia pozwalające na umieszczanie wpisów bez konieczności pisania bezpośrednio na stronie.

Czytanie:

 • „Strona główna wyświetla”: na stronie głównej może się wyświetlać lista najnowszych wpisów, tak zwane „aktualności”, lub statyczna strona informacyjna. W przypadku wybrania strony statycznej, należy wybrać treść która ma być wyświetlana. Wyboru dokonuje się podświetlając jeden element z którejkolwiek listy rozwijalnej.
 • „Strony blogu wyświetlają maksymalnie”: limit ilości wyświetlanych wpisów na stronie.
 • „Kanały nowości wyświetlają ostatnie”: limit ilości wyświetlanych wpisów na stronie.
 • „W kanałach nowości wyświetlaj”: „całą treść” lub „wypisy”, czyli wprowadzenie, fragment treści po którym został postawiony znacznik „więcej”.
 • „Kodowanie stron i kanałów”: format kodowania znaków narodowych. Zaleca się pozostawienie tej opcji nie zmienionej.

Dyskusja:

 • „Domyślne ustawienia nowych artykułów”: Są to ustawienia umożliwiające komunikację z innymi blogami o nowych treściach
 • „Pozostałe ustawienia komentarzy”: ustawienia dotycząe możliwości i warunków komentowania. Bardziej szczegółowego objaśnienia możw wymagać opcja „Włącz X-poziomowe zakorzenianie komentarzy”. Opcja ta definiuje możliwość komentowania komentarzy. Na przykład: przy ustawionym poziomie 2 można napisać komentarz do artykułu. I jest to komentarz pierwszego poziomu. Ten komentarz również może być skomentowany (komentarzem drugiego poziomu). Nie można już skomentować komentarza (drugiego poziomu) do komentarza (pierwszego poziomu.)
 • „Wyślij mi e-maila za każdym razem, kiedy”: opcje powiadamiania o nowych komentarzach
 • „Nim komentarz pojawi się na blogu,”: opcje warunkujące publikację komentarzy
 • „Moderacja komentarzy”: opcje pozwalające na przechwycenie prób spamowania. Komentarze, które spełnią ustawione warunki zostaną skierowane do moderacji w celu oceny, czy dany komentarz nadaje się do publikacji.
 • „Czarna lista komentarzy”: komentarz, który spełni ustawione tu kryteria zostanie automatycznie sklasyfikowany jako spam.
 • „Obrazki profilowe”: opcje zawierają ustawienia dotyczące wyświetlania obrazków profilowych.
 • „Wyświetlanie obrazków profilowych”: pozwla włączyć lub wyłączyć możliwość używania obrazkó profilowych
 • „Najwyższa dozwolona kategoria”: Najwyższa kategoria wiekowa do jakiej mogą należeć wyświetlane obrazki
 • „Domyślny obrazek profilowy”: Ustawienie toego co ma być widoczne gdy użytkownik nie wprowadzi swojego obrazka.

Media: Podczas wstawiania obrazków w treści można wybrać wielkość obrazka. Są dostępne cztery opcje: pełny, duży, średni, miniatura. W tym miejscu definiuje się konkretne wymiary dla tych opcji. Opcja „Osadzone treści” decyduje o tym, czy na stronie mogą być osadzane elementy multimedialne z innych stron oraz jakie mają mieć maksymalne rozmiary.
Prywatność: Opcje pozwalają zdefiniować, czyt strona ma być widoczna w wynikach wyszukiwania wyszukiwarek.
Bezpośrednie odnośniki: W tym miejscu można zdefiniować schemat budowy ścieżki adresu

Możliwość komentowania jest wyłączona.