3. Dodawanie zawartości.

Aby dodać nową zawartość (wpis, medium, odnośnik, stronę) lub użytkownika należy w poziomym menu górnym najechać na pozycję „+ Dodaj” i kliknąć odpowiednią opcję
3.1 Wpis. Podczas dodawania wpisu, trzeba podać tytuł wpisu, oraz wprowadzić treść wpisu. Treść może zawierać tekst, odnośniki do innych stron, oraz inne elementy takie jak obrazki lub załączniki. Edytor głównego okna treści posiada podstawowe funkcje znane ze zwykłych popularnych edytorów teksu. Po wprowadzeniu tekstu trzeba ustawić kilka opcji:
3.1.1 okno opublikuj. ważniejsze opcje to:
– „dostępność” pozwala określić grupę odbiorców wpisu. Jeżeli zaznaczona będzie opcja „publiczne”, wtedy wpis będę mogli zobaczyć wszyscy, a jeśli dodatkowo zaznaczone będzie „Przyklej ten wpis do strony głównej”, to wpis pojawi się na samym początku listy na stronie głównej. Opcja „zabezpieczone hasłem” pozwoli odczytać wpis tylko tym osobom, które wcześniej poznały hasło. Opcja prywatne udostępni wpis tylko autorowi.
– „Opublikuj” pozwala ustalić datę rozpoczęcia publikacji wpisu. Jeżeli jest ustawiona opcja „natychmiast”, to wpis zostanie opublikowany od razu po zapisaniu.
3.1.2 Format. W tym miejscu należy zdecydować jaki charakter ma dodawana zawartość.
„zwykły wpis” to po prostu kolejna pozycja w blogu. „notatka na marginesie” to tekst bez pola tematu, można go traktować jako krótką informację poboczną.
3.1.3 Kategorie. Okno to pozwala przypisać tworzony wpis do określonej kategorii. A jeżeli jeszcze nie ma odpowiedniej kategorii, to kliknięcie odnośnika „+ Dodaj nową kategorię ” pozwoli ją utworzyć. Można stworzyć strukturę hierarchiczną poprzez oznaczenie kategorii nadrzędnej.
3.1.4 Tagi. Tagi to właściwie słowa kluczowe, które charakteryzują zawartość wpisu. Jeden wpis można opisać wieloma słowami kluczowymi.
3.2 Edycja zawartości. Są dwa sposoby na dotarcie do treści w celu ich edycji. Pierwszy i najłatwiejszy, to wyświetlenie swojej strony oraz wciśnięcie przycisku „edytuj” przy pozycji która ma być edytowana. Pierwszy sposób jest intuicyjny, ale pozwala dotrzeć tylko do tych materiałów, które są opublikowane. Drugi sposób pozwala na dotarcie do wszystkich materiałów, także tych nieopublikowanych. W tym przypadku wystarczy z menu pionowego po lewej stronie kliknąć na pozycję „Wpisy” (jeżeli chcemy edytować wpis), lub pozycję „Strony”(jeżeli mają być edytowane strony statyczne). Po kliknnięciu na strony wyświetli się tabela. Tabela składa się z czterech kolumn:
-„tytuł”,
-„autor”,
– komentarze: wyświetla dymek z cyfrą oznaczającą ilość komentarzy dodanych do strony, kliknięcie powoduje wyświetlenie listy tych komentarzy i umożliwia ich zatwierdzenie, odrzucenie, oznaczenie jako spam lub usunięcie,
– „data”.
Kliknięcie na którymkolwiek nagłówku spowoduje posortowanie stron według wybranej kolumny wartości. Po najechaniu na wiersz danej strony wyświetlają się dodatkowe opcje:
-Edytuj – otwiera pełne okno edycji
-Szybka edycja – pozwala zmienić wszystkie parametry strony oprócz samej edycji tekstu
-Kosz – kasowanie strony
-Zobacz – wyświetlenie wybranej strony
W przypadku kliknięcia na „Wpisy”, wyświetli się analogiczna tabela, ale wyposażona w dodatkowe dwie kolumny:
– kategorie (wyświetla nazwy kategorii do których przypisano wpis)
– tagi (wyświetla słowa kluczowe użyte do opisania wpisu)
Dodatkowo w menu pionowym po lewej stronie w zakładce „ustawienia -> czytanie” można określić co ma być wyświetlane na stronie głównej (wpisy, czy strona statyczna). Pozwala też określić ile wpisów może się wyświetlić na jednej stronie.

3.3 dodawanie obrazków / wideo / dźwięku
Dodawanie plików typu dźwięk, obraz, lub film jest możliwe z wykorzystaniem biblioteki. Dostęp do biblioteki jest zarówno z poziomu menu pionowego (wystarczy najechać na pozycję „media”), jak i podczas edycji artykułu (ikonka „Wyślij/wstaw” nad okienkiem edytora).
Wgrywanie plików do biblioteki odbywa się za pomocą metody „przeciągnij i upuść” lub tradycyjnie z wykorzystaniem przycisku „wybierz pliki”. Zgromadzone obrazy wyświetlane są w formie listy. Aby dodać obraz do tekstu w trakcie edycji wystarczy kliknąć ikonkę „Wyślij/wstaw” i załadować plik lub wybrać go spośród znajdujących sie już w bibliotece. Podczas przeglądania szczegółów danego pliku mamy mozliwość ustawienia ich
-tytułu,
-tekstu alternatywnego, który wyświetli się gdy z jakiegoś powodu obraz będzie niedostępny
-Etykietki
-Opisu
W pozycji wyrównanie można zdecydować w jaki sposób obraz ma być ułożony na stronie
– W pozycji rozmiar można obraz przeskalować do bardziej odpowiadającego rozmiaru.

Możliwość komentowania jest wyłączona.